تاريخ : یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ | 10:38 | نویسنده : احمد حبیبی نوده

به اطلاع دبيران رياضي مديريت اموزش و پرورش  شهرستان ازاد شهر ميرساند  گروه رياضي اين مديريت يك دوره كلاس ضمن خدمت رياضي  30ساعته     تحت عنوان (برسي و تجزيه وتحليل كتاب رياضي پايه اول راهنمايي) با كد                   از تاريخ 30/11/89 از ساعت 18لغايت 30/21بعداز ضهر بمدت 8شب در مكان مدرسه ايت ا... خامنه اي برگزار گردید