تاريخ : یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ | 10:21 | نویسنده : احمد حبیبی نوده
جشنواره الگوی برتر تدریس ریاضی به روش ای تی  در مدیریت ازادشهر باحضور ۱۲همکار ریاضی برگزار گردید و اقای نادر قوانلو بعنوان نفر برتر انتخاب و به استان معرفی گردید ضمن ارزوی موفقعیت برای ایشان در مرحله استانی