تاريخ : چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ | 8:3 | نویسنده : احمد حبیبی نوده

 

 

                     چوحکم مولا بود بر جهاد                  شکوفا شود دانش و اقتصاد

   به:اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان (هسته تخصصی ریاضی راهنمایی)

 موضوع: ارسال سی دی فراخوان فصلنامه الکترونیکی ریاضی دوره راهنمایی

            باسلام وصلوات بر محمد و آل محمد

 احتراماً عطف به شماره نامه 36/39854/209 مورخه 30/9/1390 به پیوست تعداد یک حلقه سی دی  تدریس پاورپوینت ریاضی پایه سوم راهنمایی تهیه شده توسط دبیر محترم آقای احمد حبیبی نوده سرگروه درسی ریاضی شهرستان  جهت آگاهی و هر گونه اقدام به حضور ارسال می گردد.